הפיזיוסופיה היא אמצעי דרכו אנחנו מתארים ומייצגים את הסיפור האנושי של כל אדם באופן ייחודי בבואו להתמודד עם אתגרי החיים כדי לשרוד, ובבואו לפלס את דרכו העצמאית בחיים כדי להביא לידי ביטוי ומימוש של שאיפותיו ותשוקותיו.

הכלים לתיאור הדרמה האנושית של כל אדם הם מצד אחד פיזיים – האופן בו גופו נוכח במרחב, זרימת האנרגיה שבו, האופן בו הוא מגיב לאירועים רגשיים והקונפליקטים עמם הוא מתמודד באמצעות גופו. פיזיות האדם היא לא רק מה שנראה לעין או נתפס בחושים אלא גם האופן בו הוא מרגיש את החיים בגופו וכיצד הוא הופך את אותה הרגשה למחשבה או פעולה.

השפה היא פיזית מצד אחד – כלפי חוץ מגע בגוף אחר, וכלפי פנים תשומת לב.

מצד שני מילולית – תקשורת עם הסביבה, שיח פנימי ומודעות.

זהו הנרטיב וכמטפלים בפיזיוסופיה אנחנו מצטרפים לסיפור החיים של האדם. חושפים נדבכים חדשים במה שכבר ידוע וקרה, מחפשים את ייחודו של האדם, המניעים שלו והמסקנות שהסיק מאירועי העבר. במקביל אנחנו כותבים פרקים חדשים ביחד עם המטופל ועוזרים לו בדרכו לממש אותם על ידי הדרכה וכוונון.

כל זה באמצעות מגע ושיחה עם מטרה ללמד את האדם שהוא גדול מסך חלקיו וטמונות בו יכולות עצומות ואפשרויות לחוש את החיים בעוצמה ובגיוון רב.

כל זה באמצעות מגע ושיחה עם מטרה ללמד את חלקיו הבריאים והחיוניים של האדם לחזק את אלה החלשים. להחלים מכאבים ופגיעות פיזיות ונפשיות, ולצבור ביטחון קיומי.